Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 857 anslutningar 2023,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2019-06-04

Avgrävning norr om Kälvene med driftstopp som följd

Vattenfall utför just nu nedgrävning av elkabel runt Kälvene. Idag på eftermiddagen grävde detta projekt tyvärr av vår huvudfiber strax norr om byn. Det är frågan om en 192-fiber som matar norra delarna av Kälvene socken, Skörstorp (exkl Orreholmen), Östra Gerum, Hångsdala och Mularp. I samma dike ligger en mindre fiber som matar Kälvene by som därför också är utan trafik. 

Föreningen har serviceavtal med Schaktteknik som just nu bokar in svetsare. Det är ett digert arbete att svetsa ihop en 192-fiber samt återställa kopplingarna i det närbelägna kopplingsskåpet som också har förstörts. Preliminärt kommer detta arbete tyvärr inte att kunna slutföras förrän på fredag. Berörda områden får förbereda sig på några fiberfria dagar.

I det fall reparationsarbetet tar kortare eller längre tid återkommer vi med information.