Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 857 anslutningar 2023,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2019-06-14

Driftstörningar i de nya noderna

De senaste veckorna har vi haft en del svårförklarliga driftstörningar i de nya delarna av nätet. Först upptäcktes dessa i Vistorpsnoden som trafikerar hela östra nybyggnationen (Yllestad, Kättilstorp, Vistorp, Fivlered). Sedan har medlemmar i den västra delen (Åsarp, Trädet och Humla) rapporterat om samma sak.

Nu står det klart att vi haft samma problem i båda noderna. Ventilationsanläggningarna har fungerat dåligt och är dessutom inte tillräckligt dimensionerade. Detta leder till att värmen blir för hög med följd att switcharna uppe vid taket börjar stänga ned. Då stannar trafiken helt till de anslutningar som är kopplade till just den switchen. När temperaturen gått ned återstartar switchen dock automatiskt.

Vi tittar för närvarande på en långsiktig åtgärd på problemet. Troligen kommer en kylanläggning att installeras i respektive bod. Fram till dessa kommer på plats har vi öppnat ventiler och försäkrat om att fläktarna går på högvarv samt att de får tillsyn oftare. I Åsarpsnoden ställer vi dessutom en portabel kylanläggning temporärt från och med i morgon (det fanns tyvärr bara en tillgänglig anlägging. Vi håller tummarna för att Vistorpsnoden klarar sig utan kyla ett par veckor).

Vi hoppas med detta att de driftstopp som en del av er upplevt de senaste veckorna vid hög utetemperatur och kraftigt solsken, inte återkommer.

Första åtgärd om problemet ändå återkommer: Om du är en av dem som drabbats av dessa driftstopp nu det senaste – och skulle upptäcka att du förlorar trafiken just under dessa väderförhållanden, kan som första åtgärd rapportera till din områdesansvarige. Då kan vi, innan du gör felanmälan till Telia/Zitius, kontrollera ventilationen och temperaturen i noden.

Ha det skönt i sommarvärmen!