Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2019-12-18

Avgrävning i Öja

En avgrävning har idag skett i Öja vid förläggning av elkabel. Anlsutning 204 är utan trafik och eventuellt påverkas även anslutningarna 205, 206, 207, 208, 209, 220, 221 och 341. 

Reparation sker torsdag och fredag. Normal drift förväntas fr o m fredag kväll.