Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2020-04-18

Påminnelse om årsstämma 2020 (inkl. handlingar)

Kopia av medlemsbrev utsänt 2020-04-18

Handlingar för stämman nås även i medlemsportalen under inloggningen längst ned i vänstra spalten. Du hittar dem under rubriken Årsstämmor/Årsredovisningar