Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2020-07-05

Har du en hyresgäst som står för Triple Play - abonnemanget?

Information till dig som har en hyresgäst som står för trippelabonnemanget.

Instruktioner om hur ni går till väga vid byte av hyresgäst har uppdaterats, och nås under inloggningen längst ned i vänstra spalten under rubriken Abonnemang/Triple Play 2019-2025.