Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

Byte av ägare/hyresgäst

BYTE AV ÄGARE
När du säljer din fastighet behöver föreningen omgående information om ny ägare. Som avflyttande ägare är du skyldig att informera den nye ägaren om förekommande avtal och medlemskapet i föreningen. Ingångna avtal – som är tecknade med fiberföreningen såsom medlemskapet i föreningen, anslutningsavtal, eventuellt markupplåtelseavtal samt i förekommande fall Triple Play-abonnemang (se vidare nedan) – följer fastigheten och övergår med automatik till ny ägare.

Information om ägarbytet sker till föreningen genom användning av blankett Anmälan om Ägarbyte
Blanketten ges in till föreningen i så nära anslutning till ägarbytet som möjligt. Efter att nye ägaren har skrivit under blanketten kan den distribueras till föreningen antingen via mejl eller per post. Kontaktuppgifter framgår längst ned i blanketten. Efter att föreningen erhållit blanketten kommer den nye ägaren att få informationsblad med beskrivning av medlemskapet, presentation av föreningen m.m.

Ev Triple Play abonnemang
Om du som avflyttande ägare har tecknat Triple Play-abonnemang (nuvarande abonnemang med Telia gäller fram t.o.m. mars 2025), övertas det avtalet av ny ägare. Följande rutin ska användas:

1) Avflyttande ägare kontaktar Telias kundtjänst (020-20 20 70) och meddelar att ni lämnar bostaden. När ni kommer fram till handläggare hos Telia anmäler ni att ni är knutna till gruppavtal för Fiber Falbygden.Telia avregistrerar då ert personnummer på den adressen (samt ev extra-tjänster som du beställt direkt av Telia – obs ev uppsägningstider).

2) Ny ägare ska sedan återaktivera Triple Play-abonnemanget (som är bundet till adressen) på www.telia.se/aktivera alternativt ringa till Telias kundtjänst (020-20 20 70). 

Om du som avflyttande ägare har "Eget val" och tecknat egna abonnemang, kontaktar du givetvis de aktuella leverantörerna och säger upp tjänsterna. 

VIKTIGT! Triple Play-abonnemanget är knutet till din adress. Router, TV-box och fjärrkontroll är knutet till abonnemanget och ska därför inte flyttas från adressen – utan ska kunna användas av näste abonnemangsinnehavare!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

BYTE AV HYRESGÄST
När det gäller en fastighet som hyrs ut, så är det alltid fastighetsägaren som är medlem i fiberföreningen.

Men då Triple Play-abonnemang som är knutet till adressen, ofta har aktiverats av hyresgästen så är detta också registrerat på hyresgästens namn och personnummer hos Telia. I det fallet behöver utflyttande och inflyttande hyresgäst agera på samma sätt som beskrivs ovan. Dessutom ska ny hyresgäst fylla i blanketten Hyresgästen står för abonnemanget och lämna in dessa uppgifter till föreningen.

(Undantag är om fastighetsägaren själv är fakturamottagare för Triple Play-abonnemanget och dessutom står som registrerad abonnemangsinnehavare hos Telia: Då är det ingenting som ska ändras ur Telias synvinkel, varför man följdaktligen inte heller behöver kontakta dem vid flytt.)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ANG FAKTURERING AV TRIPLE PLAY
Observera att det inte är möjligt att sätta ett Triple Play-abonnemang "på paus" – t ex vid byte av hyresgäst eller fastighetsägare. Nuvarande abonnemang är tecknade fram till 31/3 2025. Det är upp till den utflyttande hyresgästen/fastighetsägaren att ta kostnaden för abonnemanget fram till dess ny innehavare tar över betalningsansvaret.

(Dock kan man alltid anmäla till föreningen – att man vill "bli av med ett Trippelabonnemang".
Föreningen åtar sig att föra register över dessa och erbjuda dessa i första hand till nya "Trippel-intressenter" samt ordna med flytt/omkoppling [som kan vara förknippad med en viss kostnad från Telia]. I dessa fall ska router, TV-box och fjärrkontroll också lämnas över till den nya abonnemangsinnehavaren. Observera dock att "mediaomvandlaren" aldrig får flyttas från en fastighet) – den hör till fibernätet.