Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2020-09-09

Driftavbrott - område Mularp

OBS! Informationen riktar sig endast till anslutningar i område Mularp!

Skada har inträffat på fibern strax söder om Mularp. För att åtgärda problemet krävs ett driftavbrott som kommer att påverka samtliga anslutningar i område Mularp

       fr.o.m. tidig morgon fredag 2020-09-11 och under hela dagen

Normal drift förväntas fr.o.m. fredag kväll.