Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2020-12-05

Förtätningsprojekt Etapp 4 - projektering har startat!


Projektgruppen förevigad vid första projekteringsmötet för föreningens förtätningsprojekt - etapp 4.  Närmast kameran Conny Johansson - projektledare tillika föreningens sekreterare, Christer Eliasson - föreningens ordförande, Jan Klang - byggledare och Bitte Sandahl - projektsekreterare

2020-12-04, helt enligt tidplan, startade projekteringen för vårt förtätningsprojekt - kallat Etapp 4. På bilden ovan ser vi föreningens projektgrupp, och deltog i detta projekteringsmöte gjorde också representant för vår entreprenör, Johan Johansson, Schaktteknik i Tidaholm AB. Han hade dock varit tvungen att avvika från mötet när fotografen fick fram kameran.

Ett 30 - tal anslutningsavtal hade kommit in till föreningen innan projekteringsstart. Eventuellt kan antalet komma att utökas något. Intressenterna fördelar sig över föreningens delområden
Kälvene, Mularp, Vartofta - Åsaka, Vistorp, Trädet, Åsarp, Fivlered, Börstig och Kättilstorps tätort.

Under projektets gång kommer berörda fastighetsägare och berörda områdesansvariga att informeras via Medlemsbrev och övriga mejlutskick vid behov. Planerad grävstart under början av 2021 och driftsättning enligt plan 2021-07-01.