Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2020-12-16

God Jul 2020

                              


Så har det då blivit dags för styrelsen att detta märkliga år 2020 önska alla våra medlemmar en riktigt God Jul.

Oavsett vad vi har behövt företa oss under året så har vi alla varit berörda av Corona - pandemin och restriktioner för att undvika smittspridning. Inte minst gällde det för föreningens årsstämma, som i år inte kunde genomföras på vanligt sätt. Det blev en stämma via telefon, men stämman blev ändå av 2020-04-22. Styrelsen har inte kunnat träffas fysiskt på regelbundna styrelsemöten, men även de har kunnat genomföras digitalt.

I förra årets julhälsning skrev vi om pågående slutredovisning av vårt stora utbyggnadsprojekt som startade 2016 och var i mål under 2019. Länsstyrelsen uppmanade oss att förlänga projektet, och det gjorde det möjligt för föreningen att erbjuda fler icke anslutna fastigheter inom vårt område att hänga med på bidragsfinansierad fiberanslutning. Projektet förlängdes, och föreningen har informerat aktuella fastighetsägare under sommaren. Detta har lett till att ett 30 – tal intressenter finns med i vår förtätningsutbyggnad (etapp 4), där vi haft projekteringsstart i månadsskiftet november/december. Grävstart är planerad vinter/vår 2021 med preliminär driftstart 2021-07-01.

Föreningens pågående ledningsrättsärende hos Lantmäteriet har blivit fördröjt, mest pga. Corona – restriktioner. Lantmäteriet har inte kunnat kalla till förrättningsmöten eftersom det inte är tillåtet att samla så stora grupper som det skulle behöva bli fråga om.

 

Styrelsen för Fiber Falbygden vill med dessa rader önskar er alla

En riktig God Jul 2020

och

Ett Gott Nytt 2021