Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2021-01-28

Driftstörning Telia

Telia håller på med migrering (lägger över i nytt system). Detta beräknas, enligt uppgift från Telia under morgonen, pågå under ca 24 tim. och kan komma att påverka både TV- och bredbandskunder. Föreningen beklagar att denna information inte gick ut innan åtgärden påbörjades, det beror på att Telia inte lämnat någon information i förväg.