Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2021-03-19

Planerat driftavbrott Kälvene by vecka 15 - 16, ca 1-2 dagar

Föreningen kommer att ha ett planerat driftavbrott i Kälvene by v 15 - 16. Avbrott planeras vara 1 ev. 2 dagar. Berörda medlemmar har informerats via mejl och SMS i dag 2021-03-19.