Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2021-06-08

Etapp 4 - Installation av mediaomvandlare; viktig information!

Information till alla nya medlemmar i vår pågående förtätningsutbyggnad (samt till två övriga aktiverade anslutningar i Fivlered vilka ligger utanför etapp 4)

Så var det då dags! Nästa check i vårt förtätningsprojekt - installation av mediaomvandlare står för dörren, på tidtabell!

Mediaomvandlarna kommer att monteras/installeras av tekniker från Yngves Elektronik AB. Enligt uppgift kommer detta att ske i början av nästa vecka, v 24 (merparten den 15/6). För detta uppdrag behöver tekniker tillträde till fastigheten. 

Ni ska alla, per mail i går 2021-06-07, ha fått information från Yngves Elektronik AB om tidpunkt för installation/montering för just er fastighet. Föreningen har gjorts uppmärksam på att dessa mail möjligen kan ha hamnat i skräppost. 

FÖRENINGEN UPPMANAR ER DÄRFÖR ATT NI FÖRVISSAR ER OM ATT NI HAR MOTTAGIT NÄMNDA MAIL OCH NOGA KOLLA SKRÄPPOSTEN SÅ ATT AV TEKNIKER AVISERAD ANKOMST INTE FÖRBLIR OLÄST AV ER!

Återstår gör sedan aktiveringen hos Telia av era nya anslutningar (för er som valt Telias gruppavtal Triple Play). Denna aktivering kan inte ske förrän föreningen har lämnat klartecken. Avvakta Medlemsbrev via mail i slutet av v 24.