Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2021-11-18

Falköpings Tidning - 2021-11-17

Nyligen startade Fiber Falbygden sitt sista stora utbyggnadsprojekt vid ett byggmöte mellan föreningens arbetsgrupp och entreprenören Schaktteknik i Tidaholm i Skörstorps Bygdegård. Från vänster: Conny Johansson, Jan Klang, Ulla Andersson, Christer Eliasson och Britt-Marie Sandahl från föreningen samt Johan Johansson från Schaktteknik.

Fiber Falbygden bygger ut en sista gång

Sista chansen för icke fiberanslutna fastigheter

Nu inleds sista fasen i ett långsiktigt utbyggnadsprojekt för Fiber Falbygden – kommunens största självägande fiberförening. Startskottet gick nyligen med ett projekteringsmöte i Skörstorps Bygdegård. Samtidigt är det nu sista chansen för fastigheter inom föreningens verksamhetsområde att få en subventionerad anslutning. Det delvis bidragsfinansierade utbyggnadsprojektet avslutas efter sommaren 2022.

Fiber Falbygden är kommunens största fiberförening där abonnenterna själva äger sitt nät. I skrivande stund har man ca 840 anslutningar på landsbygden från Mularp och Östra Gerum i norr till Fivlered och Humla i söder. Dagens ekonomiska förening är en sammanslagning mellan tidigare Fiber Östra Falbygden och Börstig Brismene Bredband, som båda startade för snart tio år sedan. Genom att äga och drifta ett eget fibernät kan man erbjuda sina medlemmar rejält lägre priser på datakommunikation såsom bredband, TV och telefoni. Upphandlingar har gjorts inte bara för den egna föreningen utan tillsammans med övriga fristående fiberföreningar på Falbygden.

– En starkt bidragande orsak till att vi har en så bra samhällstäckning inom vårt verksamhetsområde, är nog det faktum att vi erbjuder våra medlemmar en mycket prisvärd gruppanslutning med bl. a bredband och TV, berättar föreningens sekreterare Conny Johansson. De medlemmar som var med från början har nog snart räknat hem investeringen ett par gånger om sedan starten, menar Conny.

Anslutningsgraden är svår att beräkna exakt, men om man bara ser till året-runt-bostäder så ligger man på över 90%. Ändå finns det alltså en hel del fastigheter som inte är anslutna och som nu har en sista chans att bli det.

– För tio år sedan var ett fibernät något nytt och okänt. En del frågade sig vad man skulle ha det till när telefonin fortfarande gick i kopparledningar, Tv:n i luften och man tyckte att Internet på 2-8 Mbit/s var helt ok, fortsätter Conny. Andra ansåg att detta var något som samhället borde ta hand om. Men de allra flesta såg fördelar med att redan då ansluta sina fastigheter och sedan på lika villkor med sina grannar äga sitt egna nät. Man drog stor nytta av att arbeta tillsammans och på eget initiativ fick bygden tillgång till modern digital kommunikation och alla de tjänster som erbjuds i nätet. Vissa var tveksamma men valde ändå att gå med, om inte annat så för att ”framtidssäkra” sin fastighet.

Verkligheten ser annorlunda ut idag! Koppartelefonin är i stort sett helt borta. Luftsänd TV digitaliseras den också och Internethastigheter på 100 Mbit/s och uppåt är snarare en förutsättning för både arbete och privatliv var helst du bor. Kanske är detta än viktigare på landsbygden än i tätorterna?

Fiber Falbygden byggde sina ursprungliga nät 2012–2013. Därefter slog man ihop de två föreningarna och blev 400 medlemmar. 2017–2018 genomfördes ett rejält utbyggnadsprojekt på 400 anslutningar söder om det ursprungliga verksamhetsområdet och medlemsantalet fördubblades. Projektet är inte formellt avslutat och eftersom det fortfarande finns bidragsmedel kvar att utnyttja, är det nu alltså dags för den allra sista fasen. En förtätning inom nuvarande yttre gränser där 20-talet fastigheter redan har tecknat anslutningsavtal.

– Efter att den här utbyggnaden är klar och driftsatt nästa sommar måste vi dock knyta ihop säcken och avsluta projektet. Då får vi anse att alla som bor inom vårt område har fått sin chans, flera gånger om faktiskt. Den statliga finansieringen är då förbrukad och den som vill ansluta efter det, kommer inte att kunna få ta del av bidragen. Följden blir att anslutningskostnaden blir väsentligt dyrare, informerar Conny.

I nuläget tecknas anslutningsavtal till en maxkostnad på 30 000 kronor efter att bidraget har dragits av, en kostnad föreningen alltså menar man får tillbaka på några års sikt genom lägre abonnemangskostnader.

– Intressenter har fortfarande möjlighet att komma med på tåget, bara man hör av sig till oss innan sista november så ska vi hinna med projekteringen, avslutar Conny. Information och kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida www.fiberfalbygden.se.

Fiber Falbygden är en ekonomisk förening som äger och driftar ett fibernät som huvudsakligen berör följande socknar/områden: Mularp, delar av Falekvarna, Skörstorp, Östra Gerum, delar av Hångsdala och Kymbo, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, delar av Vårkumla, Yllestad, Kättilstorp, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Bredene, Brismene, Börstig, Kölaby och Humla – i Falköpings, Tidaholms och Ulricehamns kommuner.