Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2021-12-18

Undertexter till TV - program - Information från Telia

Information från Telia (gäller gruppavtal Telia Triple Play)

Textning via text-tv i STB (Dövtextning)


För över 6 månader sedan införde man textning som hängde med bilden i stället för att kund bara kunde få det via text-tv tidigare (ofta sidan 199). Kunder får nu för flertalet kanaler bara denna text via detta nya sätt som infördes, och det innebär att kund slår på det i inställningar i STB.

Kunden slår på detta för alla kanaler via Inställningar/Språk/Önskat textningsspråk och valet "Svenska - Nedsatt hörsel" i listan. Se bild nedan. Kund kan även tillfälligt slå på det för en specifik kanal, genom att trycka Info två gånger och sedan blå knapp tills det står "Svenska - Nedsatt hörsel" nere till höger efter blå ikon. Inställningen i boxen ser ut enligt nedan.

Det nya sättet att få undertexterna på är ett bättre sätt för att få texten närmare i synk med talet,  och som även fungerar om materialet finns i Play eller spelas in av kund i STB. Har kunden gjort detta val permanent, och tittar på en kanal som använder samma typ av teknik för att visa det på Svenska när det inte pratas svenska, så kommer STB visa svenska undertexter även när man gjort valet "Svenska - Nedsatt hörsel" (t.ex. filmkanaler från C More och V film).

Det som man nu gjort är att man har plockat bort text- tv helt för flera kanaler där det bara fanns text - tv för att visa undertexter på det gamla sättet, och kund måste nu använda det nya  bättre alternativet för undertexter av vissa svenska program.

Fiberföreningens tillägg till Telias information ovan:

Medlem som behöver stöd och hjälp för att göra ovanstående val, kontaktar Telias Support - telefon 020-20 20 70. När ni kommer fram till handläggare uppger ni att ni är knutna till gruppavtal för Fiber Falbygden. Föreningens kontaktpersoner har tyvärr ingen möjlighet att bistå med sådant stöd.