Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2021-12-29

Lantmäteriet - kallelse till förrättningsmöte

Fiber Falbygden har haft ett pågående ledningsrättsärende hos Lantmäteriet (LM) sedan första hälften av 2018. Våra medlemmar har vid upprepade tillfällen fått ta del av status för vårt ärende, exempelvis på årsstämmor och i diverse utskick av Medlemsbrev.

LM har i dagarna till berörda markägare skickat ut kallelse till s.k. förrättningsmöten, som är fördelade på tre förrättningsdagar i januari 2022 - 20e, 25e och 26e januari. Mötena genomförs digitalt. Dessa möten utgör ett lämpligt tillfälle för berörda markägare att ställa eventuella frågor till Lantmäteriets representanter.

Ev. frågor inför dessa möten kan ställas till

info@fiberfalbygden.se

eller per telefon till

Bitte Sandahl (föreningens kontakt mot LM) - 070-673 00 27
Christer Eliasson (föreningens ordförande) - 0708-93 22 24