Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2022-01-13

Lantmäteriförrättningar - förberedelser hos föreningenIngrid Öhlund, Conny Johansson, Britt-Marie Sandahl (bakom kameran Christer Eliasson)
 

Föreningens arbetsgrupp för arbetet med att föra vår långdragna ledningsrättsförrättning hos Lantmäteriet framåt, och närmare ett avslut, har fått förstärkning av f.d. förrättningslantmätare Ingrid Öhlund.

På ett arbetsmöte hos föreningens ordförande Christer Eliasson i början av veckan, diskuterades bl.a. frågor inför de förrättningsmöten som Lantmäteriet har kallat berörda markägare till, och som hålls under tre förrättningsdagar v 3 o 4/22.

Efter att förrättningsmötena är genomförda kommer föreningen att delge medlemmarna information om mötena via utskick av Medlemsbrev i början av februari.