Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2022-02-10

Första skoptaget!


Foto: Siv Eriksson                       Schaktteknik på "G" i Börstig!

I dag, 2022-02-10, tog Schakttekniks killar första skoptaget i vår förtätningsutbyggnad! I Börstig Hjälmsered - mot två av våra nya anslutningar i Skogslund och Dungen.

Näst i tur efter dessa två anslutningar är område Vistorp, utmed vägen från Vistorp Stommen mot Skogslyckan. Vi har här två nya anslutningar - Vistorp Almenäs och Vistorp Skogslyckan. 

Därefter krävs för alla kvarvarande anslutningar i projektet en mindre maskin. Turordningen för den ännu inte fastställd.

Nu är vi på "G"! Så roligt!