Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2022-04-04

Arbetsmöte med LM


Bitte Sandahl och Conny Johansson, Fiber Falbygden samt Maria Karlsson, LM (Christer Eliasson bakom kameran)

Föreningens ledningsrättsärende hos Lantmäteriet går in i slutspurt. Bl.a. har föreningens arbetsgrupp för lantmäterifrågorna (Christer Eliasson, Conny Johansson och Bitte Sandahl) nyligen genomfört två arbetsmöten tillsammans med teamledare Maria Karlsson, LM. Syftet med dessa möten har varit att mera i detalj gå igenom kartbilder där det har funnits tveksamheter för fiberns sträckning.

Bilden ovan är från arbetsmöte nr 2 i Bygdegården i Skörstorp, 2022-03-29.