Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2022-04-20

Påminnelse om årsstämma 2022 (inkl. handlingar)

                Välkomna till årsstämma i Fiber Falbygden ekonomisk förening

                             Torsdagen den 28 april 2022 kl. 19.00

                                    Plats: Bygdegården, Näs


Kallelse till stämman skickades ut i Medlemsbrev 2022-04-08. Handlingarna till stämman finns tillgängliga i medlemsportalen under inloggningen längst ned i vänstra spalten - rubriken Årsstämmor/Årsredovisningar.

Kvällens program inleds med föredragning av Lars Åbom, från företaget Agronola Energi AB - "Solceller i ett fungerande elsystem". En rykande het fråga - helt i tiden! Dessutom utlovas information om laddstolpar.

Föreningen bjuder på fika.

Varmt välkomna till stämman 2022!

Fiber Falbygden ekonomisk förening
Styrelsen