Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2022-04-29

Rapport från stämma 2022

Föreningen avhöll under gårdagskvällen, 2022-04-28, årsstämma för 2022 i Bygdegården i Näs. Inbjudan till stämman hade lockat 25 - 30 deltagare, och kvällen inleddes med ett intressant föredrag om "Solceller i ett fungerande elsystem" - framfört av Lars Åbom, Agronola AB, Axvall. Vi fick också en kort information om laddstolpar. Båda ämnena rykande aktuella och helt i tiden!

Efter Lars föredrag bjöd föreningen på fika och intresserade deltagare fick också tillfälle att ställa ytterligare frågor till Lars under fikastunden. Föreningen tackade Lars för insatsen med en blombukett som överräcktes av föreningens ordförande Christer Eliasson.
 
                                            Christer Eliasson och Lars Åbom

Efter kvällsfika vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar, som avrundades med avtackning av Elsa Arnesson som avgick från valberedningen. Christer tackade Elsa för hennes insatser för föreningen.


                                     Christer Eliasson och Elsa Arnesson

Protokoll från stämman kommer att presenteras på föreningens hemsida efter justering.

Föreningen vill rikta ett särskilt tack till personal från Hembygdsföreningen i Näs som ställde upp och hjälpte oss med kaffeserveringen m.m.