Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2023-08-09

Information till medlemmar som använder fast telefon

Föreningen har tidigare här på hemsidan och under föreningens årsstämma i april 2023 informerat om att Telia kommer att företa förändringar av tjänsten på så sätt att bredbandstelefonin kommer att tillhandahållas via mobilnätet.

Enligt vår tidigare information skulle denna förändring äga rum 1 september 2023. Telia har nu informerat om att åtgärden har senarelagts. Planerad tid för förändringen är tidigast 2023-10-01.
Telia kommer att gå ut med information till alla som använder sin fasta telefon, i god tid innan förändringen äger rum.

Eventuella frågor kan ställas till info@fiberfalbygden.se se eller på telefon 070-673 00 27