Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2023-10-27

Telia - Förtydligande av information om hemtelefoni via mobilnätet

Föreningen har på vår hemsida, senast 2023-08-30, informerat om Telias planerade förändring av tillhandahållande av fast telefon. Tjänsten tillhandahålls inom ramen för vårt gruppavtal som IP - telefoni via bredband. Förändringen innebär att tjänsten i stället kommer att tillhandahållas som hemtelefoni via mobilnätet.

I kontakter med Telia har föreningen fått förtydligande gällande den information som lämnades 2023-08-30. Den förändring som aviserats att träda i kraft 2023-10-31 berör endast abonnemang där telefonen är ansluten med adapter. För vår förening gäller det mycket få medlemmar (enligt uppgift från Telia ca 15 st.).

Alla övriga medlemmar som har sin fasta telefon ansluten genom routern berörs inte av förändringen förrän någon gång under första kvartalet 2024.

I god tid innan förändringen träder i kraft kommer Telia att informera medlemmar som använder sin fasta telefon (per post) och samtidigt översända det SIM - kort som behövs för att telefonen ska kunna fungera efter att förändringen är genomförd.

Eventuella frågor kan ställas per mail till info@fiberfalbygden.se eller per telefon 070-673 00 27