Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2023-12-04

Avgrävning i område Mularp

Föreningen har sent i eftermiddag fått information om avgrävning i område Mularp. Tyvärr finns ännu ingen tydlig uppgift om drabbade anslutningar. Föreligger därför svårigheter att i nuläget informera berörda via SMS.

Föreningen försöker återkomma i morgon förmiddag med ytterligare information.

Har någon information som kan vara av värde för föreningen anmäl till telefon 070-673 00 27

2023-12-05 - uppdaterad information

Skadan på fiberkabeln har lokaliserats och föreningens entreprenör Schaktteknik AB har påbörjat åtgärd tidig morgon i dag 2023-12-05. Arbetet fortsätter under morgondagen med förhoppning om drift för berörda anslutningar under dagen 2023-12-06.

2023-12-06 - uppdaterad information. 

Schaktteknik har vid lunchtid i dag meddelat att fibern är blåst och att svetsning påbörjas i eftermiddag i det ena skåpet som berörs. Huruvida stamfibern är skadad även längre bort kan avgöras först efter att svetsningen är utförd i det första skåpet.

Beklagar väntetiden, men avgrävningar är ofta mycket omständliga att hantera.

Föreningen återkommer med information så snart klarrapportering har inkommit från Schaktteknik.

2023-12-07 - uppdaterad information

Tyvärr visade det sig att stamfibern skadats  också på sträckan till nästa skåp. Blåsning av fiber sker i eftermiddag och svetsningen i morgon förmiddag.

2023-12-08 - uppdaterad information. KLARRAPPORT!

Kl. 15.00 kom klarrapport från Schaktteknik. Ljus i fibern för berörda anslutningar igen! Tack för tålamod och trevlig helg.
-----
EFTER KLARRAPPORT har föreningen fått information från ett antal medlemmar att anslutningen trots allt inte är i drift.

Efter ett avbrott behöver utrustningen, både mediaomvandlare och router, startas om. Om det inte hjälper kan det fungera att använda reset - knappen på routerns baksida. Håll in den med hjälp av en tunn ståltråd (alternativt ett uträtat gem) i ca 10 sekunder.

2023-12-09 kl. 09.00 - uppdatering
OBS!
Arbetet med återställning efter avgrävningen har tvingats fortsätta nu på lördagsmorgonen. Det kommer att betyda driftstörningar tillfälligt för alla de kunder som varit berörda av avbrottet!


2023-12-09 kl. 12.10 - uppdatering

Alla berörda anslutningar i drift igen!