Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2024-03-14

Driftstörning

14/3,kl 12.00
F.n. har vi driftstörning för samtliga anslutningar till noderna i Kälvene, Vistorp och Börstig. Felsökning pågår. Uppdatering sker i den här artikeln när vi har något nytt att informera om..

Uppdaterad information kl. 13.40
Driftstörningen förefaller vara åtgärdad. Stickprovskontroller har kunnat göras för anslutningar i samtliga tre noder.

Om problem kvarstår ring Telias support 020 - 20 20 70.

OBS - efter en driftstörning kan utrustningen behöva starta om!