Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2024-05-21

Driftavbrott Kättilstorps samhälle

Pågående driftavbrott pga. avgrävd fiberkabel söder om Kättilstorps samhälle. Klartid inte möjlig att uppge i nuläget. Åtgärdas så snart som möjligt.

Eventuella frågor till 070-673 00 27

Uppdatering 2024-05-21 kl. 14.30
Enligt plan, om inget oförutsett inträffar, beräknad klartid under torsdagen 23/5.

Uppdatering 2024-05-21 kl. 18.05
Även områdena Yllestad och Badene norr om Kättilstorps samhälle kan vara berörda av driftavbrottet.

Uppdatering 2024-05-23 kl. 09.15
Ny skarvbrunn vid skadan sattes under gårdagen. Tekniker kommer att påbörja svetsning av den skadade stamfiberkabeln under tidig förmiddag i dag. Drift kommer att ske successivt under fredagen 24/5. Alla anslutningar förväntas vara i drift senast under tisdag i nästa vecka 28/5.

Efter att anslutningen är i drift kan utrustning behöva startas om för att tjänsterna ska fungera.

(Dubbla SMS skickades pga. felaktig länk till hemsidan)

Uppdatering 2024-05-27 kl. 15.00'
Arbetet med återställningen av skadad stamfiber har löpt på enligt plan under dagen. Absoluta merparten av anslutningarna bör vara i drift under måndagen.

Uppdatering 2024-05-28 kl. 11.00
Alla anslutningar nu åter i drift. OBS informationen ovan om att router och mediaomvandlare kan behöva startas om för att tjänsten ska fungera korrekt.