Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2013-12-06

Etapp 8 klar!

Nu är det ljus i fibern även hos följande medlemmar:
15, 90, 106, 108, 133, 137, 138, 139, 194. 

Därmed är etapp 8 helt klar. 

Dagens inplanerade runda för Elservice med installation och kom-igång-hjälp får pga vädret ställas in. Vi har ännu inte fått någon rapport om hur svetsningen påverkas idag, men man får väl förmoda att det inte kommer att hända så mycket på den fronten heller. Vi hoppas på nya tag på måndag!