Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 857 anslutningar 2023,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2012-12-10

Idag togs första "grävtaget"

Idag var det dags att ta första grävtaget. Schaktteknik kom ut med en maskin till Skörstorp för att föreviga den symboliska tilldragelsen.

Nu återstår bara slutliga tillstånd från Kulturmiljöenheten och Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen samt från Trafikverket ang undergångar innan grävningen kan starta på allvar.