Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 857 anslutningar 2023,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2013-12-21

Hela nätet inkopplat!

Igår fredag kopplades de sista sex medlemmarna in på fibernätet! Dessa är 239, 242, 243, 244, 245, 246. Därmed är alla 240 medlemmarna inkopplade av Schaktteknik!

Quadracom/Elservice har de senaste två veckorna fått extremt många att utföra installation och kom-igång-hjälp hos, men man har spurtat även här det sista. Igår fredag återstod bara Östra Gerum och med extra insatser lördag och måndag kommer man att beta av även dessa så att alla som bett om hjälpen också kommer att ha fått det innan jul.

Det är väldigt glädjande för alla oss i styrelsen, för Schaktteknik och Elservice samt inte minst för de sista 20 medlemmarna i Östra Gerum (vars inkoppling innan jul ett tag såg ut att hänga löst) att allt blev klart innan jul. Julen kändes förstås som en oerhört viktig och orubblig deadline, som trots en hel del förändringar av tidsplanen under hösten, alltså ändå kunde hållas.

God Jul på er alla och hoppas ni har glädje av fibern! 

P.S. Med detta vill webmastern också meddela att han är på semester utan dator 26/12–13/1 varför inga nyheter kommer att läggas upp på hemsidan under den perioden. Om det uppstår några problem med fibern som du behöver dryfta med någon, kontakta i första hand Riksnet eller Sappa vars kontaktsuppgifter du hittar under "frågor/problem" i vänsterspalten alt. någon annan i styrelsen än just sekreteraren. D.S.