Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2013-01-22

Stormöte i Vartofta
22 januari

I en fullsatt samlingslokal i Vartofta samlades medlemmar idag för att höra mer om projektets framskridande.

Styrelsen gav uppdaterad information om:
- slutligt verksamhetsområde.
- organisation med styrelse, sockenansvariga, projektledargrupp och sockenombud.
- samråd med Länsstyrelsen ang fornminnen, träd, allér mm.
- genomgång med Trafikverket avseende undergångar.
- aktuell tidsplan.
- förväntade insatser av medlemmar.
- ekonomi och betalningsplan. 
- erbjudande om Blanco-lån från banken.
- ang kommunikationsoperatör
- hur kopplas allt innen i huset?
- information om framtida hemsida.
- info om ordinarie årsmöte: 9/4, kl 19.00 i Vartofta Samlingslokal