Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2014-03-25

Reparationen går enligt plan

Reparationen av vårt fiberbrott går enligt plan. Schaktteknik, som har uppdraget att reparera vid liknande tillfällen, var på plats med sex man och maskiner vid femtiden imorse. Brottet på 192-fibern lokaliserades mer exakt och vid lunchtid var matarfibern svetsad så att södra halvan kunde komma igång. Därefter påbörjades svetsning av resterande abonnentfiber för norra halvan där ett fåtal abonnenter har kommit igång under eftermiddagen. De flesta återstår dock att svetsas in under morgondagen. 

Att fiberbrottet uppstod är maximal otur. Slangen låg på avsett djup, ca 70 cm, men oturligt nog mellan två rejäla stenar varav den ena var markfast. I samband med plöjning ruckades den andra stenen en aning varvid endast den ena slangen (av totalt tre) samt dess fiberkabel helt klipptes av. 

Därmed kan vi konstatera att ingen egentligen har gjort något fel. Åkern plöjs i vanlig ordning, slangen är nedplöjd på rätt djup men låg oturligt mellan två stenar. Om man tänker sig att man helt skulle försäkrat sig mot en sådan här situation, skulle nätet i sin helhet i princip grävts ned istället för att plöjas - något som givetvis inte hade varit ekonomiskt hållbart. Vi får istället hoppas att det inte finns fler liknande dolda fällor på hittills oplöjda åkrar.