Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 857 anslutningar 2023,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2014-04-09

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 24/4 2014

Medlemsbrev
Datum: 2014-04-09

Ordinarie föreningsstämma i Fiber Östra Falbygden Ek. för. hålls den 24 april 2014 kl 19.00 i Vartofta Samlingslokal. 

Välkommen!
                         
Följande dokument kan du ladda ned bakom medlemsportalen under menyvalet ”Årsstämmor/Årsredovisningar”. Vänligen ordna med din egna utskrift för stämman. 

Kallelse 
Resultaträkning
Balansräkning
Valberedningens förslag för 2014