Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2014-04-10

Felanmäl – direkt och varje gång!

Medlemsbrev
Datum: 2014-04-10
                        
Den senaste veckan har ett stort antal av våra medlemmar haft stora problem med telefonerna. De tappar kontakten och måste startas om genom att strömmen till telefondosan bryts. Problemen har eskalerat de senaste dagarna. Många har kontaktat oss i styrelsen och sockenansvariga och undrat vad som händer. 

Vi har givetvis tagit upp problemen med Quadracom och Riksnet. De har haft ett möte kring omfattningen av problemet nu på morgonen. 

Som medlem ber vi dig att ALLTID FELANMÄLA driftstörningar. För att leverantören skall se och förstå omfattningen av problemen gäller det att ALLA MEDLEMMAR FELANMÄLER VARJE GÅNG. Då blir problemens hela omfattning tydligare för leverantören.

Felanmälan görs antingen per telefon eller mail till:
0770–33 99 33 
support@riksnet.se


Eftersom telefonanmälan innebär lite telefonkö så kanske ett mail är att föredra. Då finns också din anmälan på pränt och du har möjlighet att beskriva problemet utförligt samt ange tid. Ett mail kan du dessutom skicka när som helst på dygnet. Vv upprepa din felanmälan om problemet återkommer - felanmäl varje gång! 

Vi uppmanar varje medlem att vara så specifik som möjligt med tidsangivelser och problembeskrivning. ANGE ALLTID NAMN OCH MEDLEMSNUMMER samt FIBER ÖSTRA FALBYGDEN.ANG PROBLEM MED TV
Vi har alla dessutom haft en del avbrott på TVn. Generellt sett så har tillförligligheten blivit bättre efter mjukvaruuppdateringen i mitten av mars. Men det kvarstår en del problem med t ex EPGn.

Vi uppmanar naturligtvis alla medlemmar att alltid felanmäla problem även här. Dessa görs till Sappa på telefon 0774–44 47 44 eller mail hej@sappa.se.
                         
Vi återkommer med information efter att Quadracom/Riksnet har rapporterat kring hur åtgärderna framskrider.