Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2014-04-10

Brev från Riksnet

Medlemsbrev
Datum: 2014-04-10
                     
Brev från Riksnet
VI har mottagit ett brev från chefen för kundtjänst på Riksnet. Det svarar på ett par frågor men problemet med telefonin är inte löst. Vi emotser löpande information längre fram. 

Brevet finns att hämta under rubriken "Driftstörningar" på medlemsportalen.