Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2014-04-11

Uppdaterad information från Riksnet

Medlemsbrev
Datum: 2014-04-11


SENASTE NYTT FRÅN RIKSNET

"Vi har nu med hjälp av vår underleverantör och hårdvaruleverantör konstaterat att mjukvaran på flertalet boxar i nätet är av en äldre typ.

Vi jobbar just nu för fullt med att hjälpa vår underleverantör så att en nyare mjukvara kan levereras inom kort.
Vi lägger ständigt in ny information i ärendet och vi kommer fortsätta att hålla er uppdaterade med driftinformation.

Med vänlig hälsning

Niklas, Riksnet SupportKOMMENTAR FIBER ÖSTRA FALBYGDEN
Gå in på www.riksnet.se – välj "Support" och sedan "Driftsinformation" för uppdaterad information under helgen.

Vi vill också framföra ett stort tack till vår medlem Nick Bruckshaw i Kälvene, som med sin bakgrund i telecom-branschen ansåg sig ha anledning att kontakta Cisco Systems i USA (tillverkare av vår telefondosa). Cisco USA och Nick har genom denna direktkontakt kommit fram till vad felet berodde på – en information som vidarebefordrades till Riksnet och som därmed har kunnat hjälpa sin underleverantör att sätta in rätt åtgärder.

Fantastiskt vilka resurser det finns inom vår förening! 
Därmed hoppas vi på att telefonerna snart skall fungera problemfritt igen.

Vi önskar en trevlig vårhelg – om än fortfarande telefonlös!