Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2013-02-02

Måndag 4 februari startar grävningen på allvar

Uppstarten av själva grävningen har några gånger under januari skjutits fram pga att alla tillstånd från Länsstyrelsen och Trafikverket inte varit helt klara. PL-gruppen har fått ok muntligt tidigare under månaden men handlingarna har uteblivit. Schaktteknik har dessutom drabbats av en del merarbete i ett annat projekt. 

Måndagen den 4 februari kommer allt dock igång. En bandmaskin står sedan i fredags på plats på Storegården i Skörstorp och förhoppningen är att Schaktteknik skall kunna sätta in fler maskiner inom kort. PL-gruppen kommer i nästa vecka dessutom att ha ett möte med Schaktteknik avseende en total tidsplan för projektet, vilket ju låter sig göras nu när nästan samtliga tillstånd är i hamn och då sträckningen är definitivt utstakad inom nästan hela området.