Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2014-05-26

Problem efter åskväder?

Nu har första åskvädret passerat oss efter att fibernätet kommit igång. Tyvärr verkar ett par medlemmar i samband med detta fått sin utrustning utslagen av åskan. 

Om du drabbats ska du ringa Riksnet och felanmäla.
TELEFON: 0770 – 33 99 33

Som med all annan elektronisk utrustning är det bra att dra ur elkontakterna vid åskväder. Även om telefonledningen inte längre leder ström så är alltsammans anslutet till elnätet och kan därför slås ut om det blir ett åsknedslag i närheten. Ett visst skydd får du om du installerar åskskydd på olika nivåer i din elinstallation. Rådgör i så fall med din elektriker.