Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2014-08-21

Slutbesiktning av Länsstyrelsen och PTS

I tisdags genomförde Länsstyrelsen och PTS sin slutkontroll för vårt projekt. Två representanter från LS besökte oss dels för en genomgång av slumpmäsigt utvalda fakturor och en hel del dokumentation. Slutligen gjordes en visuell kontroll ute vid teknikboden, ett par kopplingsskåp, en dikeskorsning samt vid järnvägsundergången i Vartofta. LSs representanter var nöjda med vårt projekt och arbete.

Detta var dock den första besiktningen som genomfördes enligt en ny, mer omfattande checklista varför vi hjälptes åt att komma fram till vilka skrivningar och dokument som skall tas fram för att uppfylla kraven enligt PTS och EUs krav. 

Ett arbete med kompletteringar och beskrivningar genomförs därför just nu, något som skall vara klart på måndag varefter beslut tas om slututbetalning av det sista andelen kanalisationsstöd.

Vi håller tummarna för att även de sista redovisningarna skall vara tillfylles.