Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2014-09-03

Framtidsmöte med Quadracom

Först och främst vill vi informera om ett förestående framtidsmöte med Quadracom som vi håller den 9/9. Vi har ett fibernät som i framtiden inte bara kommer att ge oss dagens tjänster som telefoni, TV och Internet. Redan idag finns lösningar för olika inbrottslarm, trygghetslarm och webkameror och mycket annat. Det finns idéer kring hur TV-tjänsten kan utvecklas osv.
 
För att sätta idéer och önskemål på pränt och vidarebefordra dem till företaget som skulle kunna agera i frågorna, har paraplyfiberföreningen bjudit in Quadracom till ett idémöte den 9:e september.
 
Från styrelsen kommer vi att vara några representanter liksom andra fiberföreningar med Quadracom som KO deltar. Men vi kan vara fler!
 
Därför bjuder vi även in dig som är medlem i Fiber Östra Falbygden och känner att du har idéer och tankar kring framtida fiberrelaterade tjänster eller bara är intresserad att lyssna – att delta på mötet. Anmäl dig i så fall till ordföranden Christer Eliasson på mail cieliasson@gmail.com.

Tid och plats: Näs Bygdegård 9/9, kl 19.00
  

Ekonomitjänster för fiberföreningar
I förra veckan hade paraplyfiberföreningen i samarbete med Börstig/Brismene bredband en informationskväll ang ekonomitjänster för fiberföreningar. Anledningen till mötet är att vi kanske framöver kommer att kunna samarbeta med andra föreningar kring fakturering och bokföring. Det finns anledning att titta på hur vi kan effektivisera oss. Företaget Fiberekonomi presenterade en lösning medan Bravomedia som programmerat vår hemsida visade en lösning där vi utnyttjar det redan befintliga kundregistret på hemsidans medlemsmail för fakturering.
 
Det är givetvis helt upp till varje förening att själv besluta hur man skall göra – men klart är att eventuella programmering eller inköp kan bli billigare om vi gör det tillsammans med andra.
 
Paraplyfiberföreningens styrelse kommer nu att fundera på frågan och se om den kan formulera någon typ av förslag till de kommande medlemsföreningarna.