Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2014-10-03

Slutgodkännande av projektet klart

I mitten av september erhöll styrelsen Länsstyrelsens och Post- och Telestyrelsens slutgodkännande, varvid den sista utbetalningen av kanalisationsstöd gjordes.

Idag har vi skickat ut ett medlemsbrev med fördjupad information kring detta, vilket medlemmarna kan läsa i medlemsportalen under just "medlemsbrev".