Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2014-11-11

Besök av Sappa på senaste styrelsemötet

Styrelsen besöktes av Joakim Backlund från TV-leverantören Sappa på senaste styrelsemöte. Under dagen kommer ett medlemsbrev att skickas ut med förtydligande information från Sappa som ett resultat av våra frågor och önskemål. Informationen kommer också att publiceras på medlemsportalen under "TV – Sappa" liksom mailet under rubriken "medlemsbrev".

Observera att vi i medlemsmailet efterfrågar info om eventuella driftsstörningar de senaste två veckorna eftersom vi kommer att på nytt träffa Quadracom på styrelsemöte i nästa vecka.Markus Forsander, Stefan Brorsson, Christer Eliasson, Joakim Backlund, Jan Klang och Per Sandahl.