Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter en kraftig utbyggnad under 2017 -2019 ca 800 anslutningar
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2014-11-19

Extra stämma 11 december 2014

Medlemsbrev
                                     
2014-11-19

Kallelse till Extra Föreningsstämma
11 december 2014, kl 19.00 i Näs Bygdegård
                        
Styrelsen har under hösten närmare undersökt vad som gäller för nätets avskrivning och vilka effekter denna får för medlemsinsatserna och årsavgifterna.

Vi har nu kommit fram till ett konkret förslag vilket kräver stämmobeslut innan årsskiftet. Detta är den avgörande anledningen att kalla samtliga medlemmar till extra stämma.Se bifogad kallelse och dagordning.

Kallelse, dagordning och resten av medlemsbrevet finns att läsa på medlemsportalen.