Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2014-12-04

Senaste protokoll finns nu på medlemsportalen

På senaste styrelsemöte den 18/11 deltog Quadracom med vice vd Anders Steen samt deras förstetekniker lars Lindblad. På stämman den 11/12 kommer Quadracom att delta. 

Protokoll från styrelsemötet finer du nu på medlemsportalen.