Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2015-01-11

Strömavbrott

Vårt nät ligger nere pga olika strömavbrott i södra Sverige. Vår utrustning i Kälvene fungerar. Möjligen beror stoppet på ett ännu inte åtgärdat strömavbrott i Åsle. Riksnet har lovat att ge löpande driftsinformation på sin hemsida

Vi hoppas på att strömmen snart är tillbaka.