Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 857 anslutningar 2023,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2015-01-30

Lösning på telefoni- och TV-problem

Zitius/Riksnet/Sappa tror sig ha funnit tekniska lösningar på de driftsstörningar vi och flera andra föreningar har drabbats av. I bifogade fil finns förklaringar och en instruktion kring vad vi som abonnenter skall göra den 13/2.

Läs mer i senaste medlembrevet på medlemsportalen samt i den instruktion som länkas från brevet.