Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2015-03-13

Obligatorisk enkät

Innan söndag 15/3 2015 vill vi att samtliga medlemmar i FiberÖstra Falbygden svarar på en enkät kring hur man kopplat och uppdaterat sin utrustning samt hur man upplever eventuella driftproblem. 

Vänligen klicka här efter att du loggat in som medlem tillvänster, så kommer du till medlemsbrevet som ger dig mer information samt den länk som leder dig till enkäten. 

Det är av yttersta vikt att vi får in svar från samtliga medlemmar.

/styrelsen