Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 857 anslutningar 2023,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2015-05-19

Uppföljningsenkät och protokoll från stämman

Quadracom/Zitius har arbetat intensivt och den senaste tiden kunnat byta en hel del teknisk utrustning som visat sig åtgärda de telefonproblem vi tidigare haft. Den senaste åtgärden var att byta en switch i Kälvene den 12 maj. Därefter verkar telefonin hos de allra flesta ha fungerat felfritt. 

I enlighet med vad vi meddelade på stämman för snart en månad sedan är det därför rätt läge att nu göra en ny enkät bland samtliga medlemmar. Den är kort och tar bara någon minut att svara på. Vi hoppas att samtliga medlemmar bemödar sig med att svara och skicka in enkäten, eftersom svaren är till god hjälp för Zitius forutom att den är ett mycket kraftfullt verktyg för oss i våra kontakter med dem.

Enkäten skickas ut i ett medlemsbrev idag.


DOKUMENT FRÅN ÅRSSTÄMMAN
Nu finns protokoll och samtliga bilagor från årsstämman den 22/4 tillgängliga på medlemsportalen.