Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2015-05-22

Planerade störningar fredag till söndag

Medlemsbrev
2015-05-22
                     

Meddelande från Quadracom/ZItius nedan.

Vill samtidigt påminna om enkäten där vi behöver ha svar från fler! Vänligen gå till enkäten via medlamsportalen och kryssa i några enkla frågor. (Om du fyller i enkäten under eller efter helgen skall du alltså bortse från eventuella störningar just fr o m ikväll).
                   ____________________________________________________________________________

Hej
                         
Vi kommer under kvällen ha tekniker ute på föreningens nod för att återskapa det problem som vår huawei 6700 utrustning orsakade. Detta arbetet kan leda till sporadiska avbrott på samtliga tjänster medan arbetet utförs.
                         
Arbetet kommer pågå under hela kvällen samt sent in på natten. Vid behov så kommer våra tekniker även fortsätta arbetet under hela lördagen och vidare in på söndagen.
                         
Vi kommer till största möjliga mån undvika att bryta tv-sändningarna under peaktiderna och teknikerna har försäkrat mig om att inget arbete kommer utföras under Melodifestivalen.
                         
Jag beklagar den korta förvarningen och det problem som detta arbetet kan tänkas medföra det boende i föreningen. Vi kommer se till att lägga ut information om detta på vår hemsida samt hålla er uppdaterade löpande under hela arbetet.  
                         
Med Vänliga Hälsningar
Nils Sandström
Avtalsförvaltare NOC, Zitius