Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2016-03-17

Årsstämma 5/4 2016

Årets ordinarie föreningsstämma kommer att hållas i Näs Bygdegård den 5 april 2016, kl 19.00.

Förutom årsmötesförhandlingar kommer vi att få information var som gäller nya anslutningar samt rapporter från Paraplyfiberföreningen samt den nybildade riksföreningen "Fibersamverkan.se".

Dessutom bjuds vi på lite underhållning och information om det förestående besöket av Up with People vars PR-team besöker oss denna kväll.

Kallelsen till stämman är idag mailad till samtliga medlemmar som anmält mailadress men kan också hittas under rubriken "medlemsbrev" på medlemsportalen.