Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

Intresse för anslutning till vårt fibernät?

Fyll i blanketten Intresseanmälan och ge in till föreningen enligt information på blanketten. Därefter kommer föreningen att tillställa dig blankett för Anslutningsavtal samt Tjänsteavtal (ex.vis för val av trippelabonnemang), samt ett informationsblad om medlemskap/delägarskap i och presentation av Fiber Falbygden ekonomisk förening. 

VERKSAMHETSOMRÅDE
På kartbilden nedan framgår föreningens verksamhetsområde. Vårt fibernät är dimensionerat för att kunna ansluta samtliga fastigheter inom detta område. Föreningen har efter utbyggnaden 2017–2019 och förtätningsutbyggnader under 2020/2021 samt 2021/2022 nu drygt 850 medlemmar. Uppskattningsvis finns ytterligare ett 200-tal möjliga anslutningar, såväl åretruntboenden som fritidshus.

FRÅGOR
Kontakta info@fiberfalbygden.se  eller ring 070-673 00 27 om du har allmänna frågor kring anslutningen och vårt fibernät. Du kan också kontakta din närmaste områdesansvarige, t ex gällande lämplig sträckning av ny fiberledning samt var närmaste anslutningspunkt finns. Våra områdesansvariga hittar du i menyn till vänster.