Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning under 2017 - 2021 ca 840 anslutningar
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

Fortsatt möjlighet att ansluta med bidrag

Det utbyggnadsprojekt som vi genomförde under 2017–2019 har förlängts. Vi har möjlighet att förtäta och bygga ut nätet ytterligare fram till 2022 med 40% statliga bidrag. En första del har varit förtätningsutbyggnad, etapp 4, som startades upp sensommar 2020 och där 30 nya anslutningar går i drift 2021-07-01.

Nästa förtätningsutbyggnad - etapp 5 kommer, om intresse finns, att startas upp under sensommar 2021 med planerad driftsättning ca 2022-07-01.

Fyll i blanketten Intresseanmälan och ge in till föreningen enligt information på blanketten. Därefter kommer föreningen att tillställa dig blankett för Anslutningsavtal samt Tjänsteavtal (ex.vis för val av trippelabonnemang).

Villkoren för tecknande av anslutningsavtal etapp 5 är ännu inte fastställda, men för ovan nämnd etapp 4 har kostnad för anslutningen angivits i spannet 27 500 kr - 30 000 kr. Hur stor exakt kostnad blir ser vi först då etappen är avslutad.

VERKSAMHETSOMRÅDE
På kartbilden nedan framgår föreningens verksamhetsområde. Vårt fibernät är dimensionerat för att kunna ansluta samtliga fastigheter inom detta område. Föreningen har efter utbyggnaden 2017–2019 och förtätningsutbyggnad under 2020/2021 nu ca 840 medlemmar. Uppskattningsvis finns ytterligare ett 100-tal möjliga anslutningar, såväl åretruntboenden som fritidshus.

FRÅGOR
Kontakta info@fiberfalbygden.se  eller ring 070-673 00 27 om du har allmänna frågor kring projektet och fibernätet. Du kan också kontakta din närmaste områdesansvarige, t ex gällande lämplig sträckning av ny fiberledning samt var närmaste anslutningspunkt finns. Våra områdesansvariga hittar du i menyn till vänster.