Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2017-03-04

Bidrag beviljat för utbyggnad/förtätning

Efter två stormöten och ett mycket framgångsrikt rekryteringsarbete av våra nya områdesansvariga – samt en hel del arbete med att sammanställa listor och därefter fylla i bidragsansökan och räkna hur vi på bästa sätt skulle uppfylla kraven för att få högst möjliga poäng vid bedömning – har vi på LS beslutsmöte den sista februari beviljats bidrag för etapp 2.

Därmed är det helt klart att vi tillsammans med Börstig Brismene Bredband kommer att genomföra projektet som omfattar utbyggnad i Yllestad/Badene/Ormaslätten/Ryttaren, Vistorp, runt hela Åsarp samt förtätningar inom båda föreningarnas nuvarande verksamhetsområden!

FÖRSTA PROJEKTET I SITT SLAG
Detta är, enligt uppgift det första projektet som länsstyrelsen beviljar som kombinerar en utbyggnad och förtätning samt det första där två fiberföreningar samarbetar! 

FLER ANSLUTNINGAR MÖJLIGA (trots tidigare info)
Totalt har vi i nuläget 132 anslutningsavtal skrivna. Observera dock att vi fått igenom en budget som faktiskt medger att vi kan ta med nya anslutningar under projektets gång. (Den information vi delgav tidigare innebar att detta vore omöjligt men med den godkända projektbudgeten förhåller det sig alltså tvärtom). Den som tidigare sagt nej till fiberanslutning – kan ångra sig, hoppa med på tåget och teckna anslutningsavtal även kommande månader. En bild som är lätt kommunicerad i sammanhanget är – att man måste besluta sig innan grävmaskinen går förbi, men det är givetvis bra om man anmäler sitt intresse tidigare än så.

Nu går arbetet vidare med upphandlingar, kartmaterial, defintiv sträckning och markägaravtal. Inom kort kommer områdesansvariga att samlas till ett planeringsmöte och en projektgrupp formas.